Back / Zpět                                                                        Nové práce, 2008 / New works, 2008