Tommasina Squadrito
členka UVUO, žije a pracuje v Palermu,
je aktivní v oblasti malířství, performance, videoartu, scénografie a konceptuálního umění. Věnuje se rovněž literární činnosti a je nositelkou několika ocenění za poesii.
web: www.officinapatosq                 new works, 2008
Biografie / Info on author: