Petr Markulček   (20. 9. 1945 - 9. 2. 2007)
Dne 15. února 2007 jsme se ve smuteční obřadní síni v Přerově rozloučili s malířem, grafikem, sochařem a dobrým člověkem Petrem Markulčekem. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Petr Markulček (20. 9. 1945 - 9. 2. 2007),  malíř a sochař,  spoluzakladatel a člen Unie výtvarných umělců Olomoucka od roku 1990