GALERIE G OLOMOUC - VÝSTAVNÍ PROGRAM 2004

1.1. - 31.12. 2004

Galerie G Olomouc, Dolní náměstí 7

 

 

Organizační zajištění a kontaktní adresy :

Unie výtvarných umělců Olomoucka, Dolní nám. 7, 772 00 Olomouc, tel. 585 220 218

Zdeněk Vacek, předseda UVUO, Na Vozovce 12, 772 00 Olomouc, tel. 585 413 734

Marek Trizuljak, akad.mal., místopředseda UVUO, Senička 16, 783 45 Senice na Hané, tel. 585 947 023  mtrizuljak@volny.cz

Jiří Hastík, předseda výtvarné rady UVUO, Javoříčská 1,  772 00 Olomouc


Projekt výstavního programu olomoucké Galerie G na rok 2004 navazuje na zkušenost 10 let úspěšného působení Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) v této výstavní síni, která se od poloviny 60. let 20. století pod názvem “Kabinet grafiky” podstatným způsobem podílela na utváření výtvarného života v Olomouci. S výjimkou let 1995 až 1998, kdy proběhla zevrubná stavební rekonstrukce objektu, zde UVUO realizovala souvislý výstavní program, obsahující každoročně 10 – 12 výstavních titulů, se zaměřením jednak na autorské profily a kolektivní výstavy domácích tvůrců (z Olomoucka a celé České republiky), a jednak na projekty mezinárodní spolupráce. V roce 2004 plánuje UVUO v Galerii G realizaci 11 výstav (viz příloha – výstavní program na rok 2004).

Výraznou charakteristikou činnosti Galerie G je důraz na mezinárodní umělecké kontakty a výměnné akce, výstavy a symposia, přinášející rozsáhlé možnosti prezentace tvorby českých umělců v zahraničí a její začlenění do mezinárodních souvislostí. V roce 2004, u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie, připravila UVUO řadu kvalitních projektů spolupráce s umělci, kulturními organizacemi a galeriemi z různých evropských zemí. Souběžně s programem výstav v Galerii G je UVUO v roce 2004 také organizátorem několika obsáhlých přehlídek tvorby umělců z Olomoucka v zahraničí (Projekt Zu Wachsen, zámek Zuschendorf, Pirna, Německo, výstavy v galeriích Wort und Bild a M-Art ve Vídni, v galerii Palazzo Magnani ve městě Reggio Emilia, Itálie a výstava „Olomoučtí v Brémách“). Ve spolupráci s olomouckou Galerií Patro byl přípraven projekt “EVROPA EVROPĚ” (tento projekt byl zahájen v roce 2005 výstavami litevských umělců v Olomouci a pokračoval v období 2005 - 2006 cyklem výstav olomouckých umělců v Litvě, Lotyšsku a Estonsku).

Mezi významnými tituly výstavního programu Galerie G na rok 2004 lze vyzvednout například reciproční spolupráci s galerií Palazzo Magnani z italského Reggio Emilia, (Výstava italských umělců v Galerii G, pod názvem „Reggio Emilia“ a výstava 5 olomouckých malířů v Palazzo Magani v září roku 2004, pod názvem „Post Tenebras Lux“), mezinárodní projekt “HLEDÁNÍ STOP – EVROPSKÉ HORIZONTY” s konkrétními výstupy v Galerii G (červen 2004) a v Městské galerii v Brémách na podzim roku 2004, na které naváže mezinárodni symposium ve Šternberku v roce 2005. Závažný společenský dosah a další pokračování má projekt “MÍSTO PRO ČLOVĚKA” s účastí umělců z České republiky, Německa, Itálie a Nizozemska, s doprovodnými kulturními programy a pravidelně se opakujícím filosoficko-sociologickým symposiem na téma života v současném městě. 


 

PLÁN VÝSTAV PRO ROK 2004 - GALERIE G

 

Leden – únor - “CIVITAS DEI”

Jeden ze stěžejních projektů výstavního programu. Spolupráce s několika evropskými zeměmi (Rakousko, Německo, Polsko, Itálie, Slovensko, atd.). Duchovní inspirace v soudobém výtvarném umění ve střední Evropě, její místo a smysl v dnešní době. Účastní se 76 autorů, z olomoucké oblasti a z celé ČR, a také tvůrci z 5 evropských zemí a z Iráku. K výstavě byl vydán rozsáhlý reprezentativní katalog.

 

Březen - “REGGIO EMILIA”

Výběr z tvorby 10 autorů z oblasti města Reggio Emilia. Významná výměnná výstava a projekt dlouhodobější spolupráce v rámci partnerských vztahů Olomouckého kraje a provincie Reggio Emilia. Na tuto aktivitu navázala reprezentativní výstava 5 olomouckých umělců v galerii Palazzo Magnani, v září 2004, s názvem „Post tenebras lux“.

 

Duben - “GALERIE GS LUZERN”

Profilová výstava partnerské GALERIE GS z Luzernu. V Galerii G byly představeny kresby 6 švýcarských umělkyň. Souběžně byly v olomoucké galerii Patro vystaveny fotografie, dokumentující kulturní a výtvarné aktivity v Luzernu. Součástí projektu je prostor k prezentaci tvorby českých autorů v příštích létech ve švýcarských galeriích.

 

Květen - “DOMINIK MAREŠ – OBRAZY”

Profilová autorská výstava ostravského malíře, (nar. 1972), který se začíná výrazně prosazovat na celostátní úrovni.

 

Červen - “KOMPRESIONISTÉ”

Prezentační výstava pražského volného uměleckého sdružení (autoři jako Peca, Macháň, Achler, Štědra, atd.). Obrazy, sochy, kresby a fotografie.

 

Červenec - “OLOMOUC – BRÉMY:  Hledání stop a evropské horizonty

Výstava výtvarných umělců z Brém v Olomouci. Projekt dlouhodobější spolupráce mezi umělci z Brém a Olomouce. Na tuto první výstavu navazuje série výstav českých umělců v Brémách a mezinárodní symposium „Místa paměti“ ve Šternberku v roce 2005. 

 

Srpen - “MÍSTO PRO ČLOVĚKA”

Tvůrčí pobyt v Olomouci za účasti umělců z Itálie, Nizozemska a České republiky. Prostory Galerie G byly otevřeny pro účastníky k prezentaci jejich aktuální tvorby a k neformální komunikaci s veřejností.

 

Září - “SLOVO A OBRAZ”

Společná výstava 30 kmenových autorů partnerské galerie z Vídně, s významným recipročním výstavním prostorem pro české umělce ve Vídni, v galerii WORT UND BILD, kde se rovněž uskuteční výstava s výběrem z tvorby olomouckých autorů (červenec 2004). Akce se realizuje ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze.

 

Říjen - “MÍSTO PRO ČLOVĚKA”

Stěžejní projekt dlouhodobé mezinárodní kulturní a umělecké spolupráce v evropském prostoru (účast umělců z České republiky, Německa, Itálie a Nizozemska). Výstava v Galerii G byla tematicky zaměřena na sondu do života dnešního města. Souběžně se uskutečnily výstavy v Brně, v Institutu TRIALOG a v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv. V Brně rovněž proběhl filosoficko-sociologický kongres s mezinárodní účastí na téma současného města. Reprezentativní výběr z výstavy byl představen v listopadu 2004 ve foyeru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze.

 

Listopad - “GALERIE M-ART VÍDEŇ”

Představení známé prestižní galerie, sídlící v centru Vídně. Projekt systematického budování mezinárodních kontaktů, s cílem co největší prezentace českých umělců v mezinárodních souvislostech. Zároveň proběhne reciproční výstava olomouckých tvůrců v galerii M-ART ve Vídni.

 

Prosinec - “SLAVOJ KOVAŘÍK”

Výběr z tvorby významného olomouckého autora k nedožitému jubileu. Na této výstavě budou představeny zatím málo známé obrazy z pozůstalosti a ze soukromých sbírek, v novém syntetickém pohledu, navazujícím na relativně nedávnou reprezentativní přehlídku z celoživotní tvorby Slavoje Kovaříka, která proběhla ještě za autorova života v olomouckém Muzeu umění.