Ach, ta paměť !      O, That Memory!

Ladislav Daněk

Při přemítání o historii šternberských mezinárodních výtvarných sympozií mně mimoděk vytanulo na mysli jedno v Česku hojně používané úsloví: „I kdybys mě zabil, tak si nemohu vzpomenout.“ A dal jsem mu zapravdu, neboť i mně se při psaní těchto řádek v hlavě převaluje jen několik víceméně nesourodých vzpomínek na předchozí ročníky. Nakonec s jistotou vím už jen to, že u zrodu sympozií stáli na počátku 90. let malíř Petr Zlamal a jeho žena Blanka. Tato architektka se již léta s obdivuhodnou energií zasazuje o revitalizaci historického jádra Šternberka, čímž má také značný podíl na okysličení poválečným vývojem notně přidušené paměti tohoto půvabného místa. Místa, kde se před válkou v poklidu snoubily - podobně jako v nedaleké Olomouci - různé kultury, jejichž stopy jsou bohužel v důsledku válečných a poválečných tragických událostí dodnes z velké části zasuté pod troskami paměti-nepaměti. O to víc si cením konstruktivního nadšení zpočátku malé skupinky lidí, kteří si usmysleli, že se pokusí s nabytou svobodou navázat zásadním způsobem na bohatou kulturní tradici zdejšího genia loci. A budiž dodáno, že zásadním hned dvojnásob. Neboť vedle odvážného záměru postupně vytvořit ze Šternberka přitažlivou křižovatku mezinárodního výtvarného dění minimálně středoevropského zvuku současně vdechli život chátrajícímu areálu bývalého augustiniánského kláštera. V jeho zdech je díky jeho dávným zakladatelům a obyvatelům nakumulováno tolik energie, že je jí stále na rozdávání. Ale nedejme se mýlit, že stačí přijít, obejmout barokní sloup, a hned se budeme cítit jako ryba ve vodě. Za těmi uplynulými ročníky i tím letošním se totiž skrývá spousta tvrdé práce nejen konkrétního realizačního týmu, ale i řady dalších nadšenců. Protože však vlastní paměť je šálivá, domnívám se, že místo vzletných slov jistě mnohý z čtenářů uvítá věcné připomenutí předchozích ročníků. Zde je:

 

While reflecting on history of the Šternberk International Art Symposium, a maxim came to me what is quite often used in the Czech Republic: “I cannot remember it; even if you kill me, I cannot recall it.”  And that applies here, even if when writing these sentences a few more or less inconsistent memories of former years are rolling around in my brain. But with certainty I do know that at the conception of the symposium in the beginning of the 1990s, there were the painter Petr Zlamal and his wife Blanka. The architect Blanka Zlamalová has for years sponsored, with admirable energy, the revitalisation of the historic centre of Šternberk; whereby she has also had a significant share in the oxidation of the post-war development of the corrupted memory of this charming place. Of a place where, prior to the war - as in nearby Olomouc - different cultures were combined, whose trace are, due to the results of the tragic war time and post-war events, today for the most part unfortunately buried beneath the ruins of memory non-memory. And I further esteem the constructive enthusiasm of that small group of people, who from the beginning set their hearts on attempting to tie their acquired freedom to the rich cultural tradition of the genius loci in a fundamental way. And let it be added, that that fundamental way was immediately two-pronged: to gradually create in Šternberk an attractive crossroads for International art known minimally in Central Europe, and to simultaneously breathe life into the dilapidating former Augustinian monastery complex. In its walls, thanks to its age-old founders and residents, has been accumulated so much energy that it still continues to resonate. But let‘s not kid ourselves that it is enough to come here, hug a Baroque stone column and then feel fit as a fiddle. Much hard work has gone into the past years of the Symposium and this year too - not just by the realisation team, but by a number of enthusiasts as well. And because my own memory is deceptive, instead of highfaluting words, certainly many readers will appreciate a factual memory of past years. Here they are:

 

 

29. 7. - 12. 8. 1992      ŠIPS ‘92

I. Šternberský mezinárodní malířský plenér /  I. Šternberk International Painting Session

 
Přípravný a organizační výbor /
Preparations and Organisational Committee:

Petr Zlamal (předseda ŠIPS / Chairman of ŠIPS), Pavel Hogel (malíř / painter), Zdeněk Pospíšil (teoretik / theoretician)

 

Účastníci / Participants:

Michel Loth (F), Sergio Altieri (I), Armando Depetris (I), Arrigo Buttazzoni (I), Paul Derron (CH), Agnes Indermaur (CH),
Ruth Burri (CH), Sandra Crawford (A), Dieter Kleinpeter (A), Hermann Kremsmayer (A), Margit Lehmann (D), Reinhard Mehles (D), Ivana Kubová (CZ), Leona Křížová (CZ), Pavel Hogel (CZ), Petr Kuba (CZ)

Výstavy / Exhibitions:

11. 8—29. 8. 1992,  Galerie Šternberk, CZ

2. 9. 25. 9. 1992, Galerie Půda, Olomouc, CZ

Katalog / Catalogue:

Šternberský mezinárodní plenér / Šternberk International Painting Session

Text: Zdeněk Pospíšil. Olomouc, Nakladatelství Votobia 1992.

 

 

 

28. 7. - 15. 8. 1993      ŠIPS ‘93

II. Šternberský mezinárodní malířský plenér / II. Šternberk International Painting Session


Přípravný a organizační výbor /
Preparations and Organisational Committee:

Petr Zlamal (předseda ŠIPS / Chairman, ŠIPS), Edith Jeřábková a Martina Zárubová (teoretičky a kurátorky / theoreticians and curators)

 

Účastníci / Participants:

Michelle Teran (CAN), Richard Štipl (CAN), Mario Bogani (I), Franco Ciot (I), Calogero Condello (I), Armando Depetris (I), Aldo Ghirardello (I), Mana Giustina Pigani (I), Laura Piovesan (I), Vanni Saltarelli (I), Marina Zulliani (I), Doris-Frances Meyer (D), Sybille Patscheck (D), Ursula Heindl (A), Kurt Spurey (A), Czeslaw Podgórski (PL), Housi Denz (CH), Johanna Huguenin-Schreier (CH), Marianne Meier-Rolli (CH), Rosette Wieland (CH), Petr Exler (CZ), Zdena Hömová (CZ), Michal Navrátil (CZ), Petr Markulček (CZ), Jiljí Sedláček (CZ), Miroslava Trizuljaková (CZ)

Výstavy / Exhibitions

28. 7. - 12. 8., Galerie Šternberk, CZ

Jednodenní prezentace v augustiniánském klášteře ve Šternberku / One-Day Presentations in the Augustinian Monastery in Šternberk, CZ

12. 8 - 12. 9.    II. Šternberk International Painting Session 1993

Galerie G, Olomouc, CZ

Šternwerk (Výstava švýcarských účastníků sympozia / Exhibition by the Swiss Participants to the Symposium), Bern, CH.

Katalog / Catalogue

II. Šternberk International Painting Session 1993

Text: Edith Jeřábková a Martina Zárubová. (Šternberk 1993) 

 

6. 7.—24. 7. 1994 / ŠIPS ‘94

III. Šternberský mezinárodní malířský plenér / III. Šternberk International Painting Session


Autoři a realizátoři projektu / Project Planners and Organisers:

Petr Zlamal, Martina Zárubová, Edith Jeřábková, Blanka Zlamalová, Richard Štipl

 
Účastníci / Participants:

Jean Aramini (F), Ulli Berg (D), Klaus Buschoff(D), Christine Hilland (D), Margit Lehmann (D), Leni Marx (D), Carl Alois Sambale (D), Horst Peter Schlotter (D), Günther Sommer (D), Armando Depetris (I), Alessandra Spizzo (I), Dietmar Franz (A), Ursula Heindl (A), Cedrik Guhl (CH), Pavla Trizuljaková (SK), Pavel Preisner (CZ), Pavel Procházka (CZ), Aleš Szotkowski (CZ), Jana Šindelová (CZ), Václav Vaculovič (CZ)

Výstavy / Exhibitions

8. 7. - 23. 7., Galerie Šternberk, Šternberk, CZ

21. 7.  - 15. 8., III. Šternberk lnternational Painting Session 1994, Galerie G, Olomouc, CZ


Katalog / CataIogue:

III. Šternberk International Painting Session 1994.

Texty / Texts: Martina Zárubová, Edith Jeřábková, Matthew Remski, Petr Exler. Šternberk, Nadace ŠIPS 1994. 

 

6. 7.—24. 7. 1994 / ŠAMIS ‘94

I. ročník sympozia uměleckých instalací / I. Šternberk Augustinian Monastery Installation Symposium

 
Autoři projektu / Project Planners:

Michelle Teran, Richard Štipl

Organizační tým / Organisational Team:

Michelle Teran, Richard Štipl, Peter Grevstad, Petr Zlamal, Blanka Zlamalová, Martina Zárubová, Edith Jeřábková

 

 

Účastníci / Participants:

Rebecca Baird (CAN), Gerald L. Baer (CAN), Helen Cho (CAN), Peter Grevstad (CAN), Richard Štipl (CAN), Michelle Teran (CAN), Carl Zimmerman (CAN), Felix Brunner (CH), Ruth Bum (CH), Housi Denz (CH), Erica Pedretti (CH), YACH - Yegya Arman (IRN), Christine Hunold (CH), Alexander Ilič (HR), Ivana Keser (HR), Vesna Pokas (HR), Reinhard Mehles (D), Ignas Šimelis (LT), Peter Rónai (SK), Bohumír Deml (CZ), Vladimír Havlík (CZ), Václav Špale (CZ)


Výstavy / Exhibitions:

22. 7. - 30. 9. Prezentace v augustiniánském klášteře ve Šternberku Presentations in the Augustinian Monastery in Šternberk, Šternberk, CZ

Výstava na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, v rámci festivalu Forfest  (červen - červenec 1995)  

Katalog / Catalogue:

ŠAMIS. Šternberk Augustinian Monastery Installation Symposium 1994.

Editoři / Editors:  Richard Štipl, Michelle Teran, Nadace ŠIPS / Foundation ŠIPS,  Šternberk 1994

 

 

 

Na snímku / Picture:  Petr Zlamal a Ladislav Daněk na symposiu ve Šternberku, 2005 / Petr Zlamal and Ladislav Daněk on Symposium in Šternberk, 2005