Účast členů UVUO na významné mezinárodní výtvarné aktivitě
Participation of UVUO members in an important international activity 
Ars  Communicat  Symposion    18. - 28. 6. 2009      Katalog  /  Catalogue