Jan Chmelař
Narozen 14. 10. 1924 v Horní Moštěnici (CZ). Malíř, autor realizací v oblasti užitého umění a dotváření architektury (užitá grafika, kovové objekty, řešení barevných a leptaných skel, mozaiky, sgrafita, fresky, propagační fotografie). Studia: Reálné gymnázium v Přerově (1935–1943), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor monumentální malba se zřetelem ke sklu a architektuře (1945–1950, J. Kaplický). Samostatně vystavuje od roku 1980 (CZ, SK), kolektivně od roku 1960 (CZ). Zastoupení ve sbírkách: Muzeum J. A. Komenského v Přerově a soukromé sbírky (CZ). Členství v uměleckých skupinách a spolcích: Registrován při Českém fondu výtvarných umění (1982–1989), Unie výtvarných umělců Olomoucka (od 1990).

Born 14. 10. 1924 in Horní Moštěnice (CZ). Painter, artist of compositions in the field of applied art and architectural objects (applied graphics, metal objects, design of coloured and etched glass, mosaics, sgrafitos, frescos, advertising photography). Studied at High school in Přerov (1935–1943), Applied Art University in Prague, field of large-scale painting, glass and architecture (1945–1950, J. Kaplický). He has exhibited in solo shows since 1980 (CZ, SK), collectively since 1960 (CZ). Represented in collections at: Muzeum J. A. Komenského in Přerov and private collections (CZ). Membership in art groups and associations: Český fond výtvarných umění (1982–1989), Union of Visual Artists of Olomouc (since 1990).

Základní literatura / Primary sources: Kolektiv autorů: Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. A/Ž 1989. Olomouc - Praha, Český fond výtvarných umění 1989. – Jan Chmelař. Mých 70. Obrazy a kresby. [Katalog výstavy.] Text autor. Přerov, Muzeum J. A. Komenského 1994. – Hýbl, František - Fiala, Oldřich: Setkání s osobností Janem Chmelařem. Přerov, Muzeum J. A. Komenského 1994. – Kolektiv autorů: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999, CH–J, díl IV. Ostrava, Výtvarné centrum Chagall 1999, s. 46. – Chmelař, Jan: Jan Chmelař. Obrazy a mozaiky. Přerov, Muzeum J. A. Komenského 2005.

Kontakt / Contact: Kosmákova 60, 750 02 Přerov, CZ
tel.: +420/581 209 914


                                                                          Text: Ladislav Daněk